Thời Gian Giao Hàng

 

Thời gian giao hàng theo khu vực:

Khu Vực

Thời gian giao hàng (Không kể Thứ 7 và Chủ Nhật)

Hồ Chí Minh 2 – 4 ngày
Đà Nẵng-Hà Nội 3 – 5  ngày
Miền Nam 3 – 5  ngày
Miền Trung 5 – 7 ngày
Miền Bắc 6 – 10 ngày

*Lưu ý : thời gian giao hàng có thể dao động tùy theo điều kiện thời tiết và những nguyên nhân khách quan khác.

Trong trường hợp quý khách yêu cầu giao trong 24h, Nuhawa sẽ tính phí vận chuyển là 30.000 đồng / đơn – áp dụng tại Thành Phố Hồ Chí Minh